Organizacja imprez masowych

Lato jest okresem, w którym przede wszystkim są organizowane różnego rodzaju imprezy masowe takie jak pikniki, koncerty, zloty bądź zawody sportowe. Przy tak wielkich wydarzeniach organizator imprezy musi zapewnić bezpieczeństwo jej uczestnikom, tak więc powinna spełniać ona różnorodne wymogi z zakresu bezpieczeństwa, ochrony porządku publicznego oraz zabezpieczeń pod względem medycznym. 

Jak zorganizować imprezę o charakterze masowym?

Planowanie imprez masowych warszawaZgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych są one o charakterze rozrywkowym, sportowym, jak i artystycznym, które organizowane są najczęściej na stadionach, w innych miejscach niebędących budynkiem lub na terenach umożliwiających przeprowadzenie takiej imprezy dla ponad tysiąca osób. Organizator imprezy musi zapewnić osobom uczestniczącym na imprezie bezpieczeństwo oraz porządek podczas trwania imprezy. Musi on spełniać wszystkie wymogi, które są określone w przepisach prawa budowlanego, sanitarnych oraz ochrony pożarowej. Na terenie imprezy powinna być również zagwarantowana profesjonalna pomoc medyczna oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Zapewnienie bezpieczeństwa będzie również wiązało się z organizacją dróg ewakuacyjnych oraz takich, które będą umożliwiały dojazd dla karetki bądź policji. Planowanie imprez masowych warszawa polega głównie na odpowiedniej organizacji służb, które będą dbały o bezpieczeństwo osób uczestniczących w danej imprezie. Organizator powinien również udostępnić wszystkim regulamin odbywającej się imprezy masowej.  

Imprezy masowe wymagają bardzo dobrej organizacji oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i przepisów prawa budowlanego. Należy również pamiętać, że na przeprowadzenie takiej imprezy będzie potrzebna zgoda uzyskana nie później niż na 14 dni przez zaplanowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia. Taką zgodę wydaje, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.