Procesy sieciowania makrocząsteczek gumy

Wyroby gumowe to elastyczne produkty powstałe w wyniku wulkanizacji kauczuku, proces nazwany jest również sieciowaniem makrocząsteczek. W skład tych wyrobów, oprócz kauczuku, wchodzi wiele innych substancji pomocniczych, które wpływają na ich końcowe własności użytkowe.

Podstawowe składniki mieszanek gumowych

mieszanki gumoweGłówne właściwości wyrobów gumowych to przede wszystkim: wysoka elastyczność, zdolność do dużych odkształceń sprężystych , odporność na działanie czynników atmosferycznych, oraz niska przepuszczalność wody i gazów. Wulkanizacja jest procesem w którym mieszanki gumowe, poprzez poprzeczne wiązania pomiędzy łańcuchami polimeru kauczukowego, tworzą przestrzenną sieć strukturalną. Podczas tego procesu kauczuk jest zamieniany w użytkową postać gumy, uzyskując tym samym większą wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie, oraz ścieranie. Staje się bardziej elastyczny w szerokim przedziale temperatur, oraz odporny na działanie rozpuszczalników i czynników środowiskowych. W praktyce, wulkanizacja kauczuków przeprowadza się przy użyciu systemów wulkanizacyjnych, złożonych z różnego rodzaju aktywatorów i przyśpieszaczy, które wymagają określonych temperatur. W przemyśle gumowym proces wulkanizacji to nie tylko zastosowanie związków chemicznych, ale również sposób technologicznego prowadzenia obróbki. Stosowanymi metodami wulkanizacji mieszanek gumowych mogą być: wulkanizacja w prasie, w parze wodnej, gorącym powietrzu, oraz wulkanizacja pod wpływem promieniowania jonizującego i formowania wtryskowego.

Rozszerzył się również, zakres stosowania mieszanek gumowych o specjalnych właściwościach, którym stawia się wysokie wymagania. Wyroby takie powinny być odporne na działanie bardzo wysokich temperatur (400-600 stopni Celsjusza), niskich temperatur, ognia, oraz w niektórych przypadkach, powinny być odporne na działanie substancji chemicznych i promieni jonizujących.