Badania mikroskopowe w metalurgii

Metalograficzne badania mikroskopowe pozwalają określić strukturę i budowę metalu poddanego badaniu. Badania te prowadzi się za pomocą mikroskopu optycznego, zwanego metalograficznym, który tym się różni od mikroskopu biologicznego, że pozwala obserwować próbkę w świetle odbitym od jej powierzchni. Ta obserwacja wymaga specjalnych przegotowań, których efektem będzie prawidłowy opis badanej próbki.

Technika badania metalograficznego

metalograficzne badania mikroskopoweZ badanego materiału pobiera się próbkę, którą następnie czyści się i poleruje, uzyskując tzw. zgład metalograficzny, który poddaje się obserwacji mikroskopowej. Celem tych badań jest ujawnienie struktury metali i ich stopów oraz wad, niewidocznych okiem nieuzbrojonym. Metalograficzne badania mikroskopowe pozwalają na rozróżnienie składników strukturalnych, określenie ich morfologii, ilości i rozmieszczenia. Oglądany detal jest powiększony przez obiektyw. Za pomocą mikroskopu powiększającego można również określić stopień zużycia badanego materiału. Czyszczenie i polerowanie próbki często powoduje uszkodzenie powierzchni, dlatego zastępowane jest polerowaniem elektrolitycznym, czyli metodą prądową. Dzięki tej metodzie, w kilkanaście sekund uzyskuje się czystą, bez żadnych uszkodzeń próbkę. Równie istotnym dla badania mikroskopowego jest kształt próbki, od którego zależy odbicie światła, a co za tym idzie jakość uzyskanego obrazu. Oprócz próbki płaskorównoległej, stosowany jest pryzmat, który lepiej odbija światło. Znacznie więcej zabiegów i to chemicznych, wymaga przygotowanie próbek ze stopów metali nieżelaznych.

Reasumując, trzeba stwierdzić, że badania mikroskopowe w metalurgii są skomplikowane, ale bardzo ważne. Określenie struktury materiału i jego właściwości jest podstawą projektowania konstrukcji metalowych, w każdej dziedzinie. Metalurgia nie może się bez nich obejść.