Dlaczego tak popularne są przeprowadzki do Anglii?

Coraz więcej Polaków decyduje się na zamieszkiwanie na terenach Wielkiej Brytanii. Jest to na tyle popularne, że zaczynamy się mocno zastanawiać nad tym dlaczego w ogóle tylu Polaków przeprowadza się tam. Istotną rolę odgrywa w tym odpowiednia polityka socjalna.

Przeprowadzki do Anglii ze względu na politykę socjalną

przeprowadzki z Polski do AngliiWidzimy więc, że przeprowadzki z Polski do Anglii są coraz bardziej popularne. Dzieje się tak ze względu na korzystną politykę socjalną. Takowa właśnie polityka socjalna kształtowała się poprzez stwarzanie odpowiednich warunków prawnych, społecznych i ekonomicznych w skali zarówno krajowej jak i międzynarodowej. Zmierzano do zrównania praw kobiet i mężczyzn na rynku pracy, uzyskiwania takiego samego wynagrodzenia za taką samą pracę, uznawania prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczeń rentowo-emerytalnych, zapewnienia mobilności siły roboczej, a także odpowiedniej poprawy ogólnych warunków pracy i życia wszystkich obywateli. Dlatego to właśnie ta idealna dla Polaków polityka socjalna skłoniła nas do przeprowadzania się do Anglii. Istnieje określony zakres przedmiotowy polityki socjalnej, do którego zalicza się zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, wspieranie mobilności pracowników, ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, informowanie i porozumiewanie się z pracownikami, integrowanie osób wyłączonych z rynku pracy, a także zapewnienie równego traktowania w zatrudnieniu. Takie właśnie odpowiednio stworzone warunki na rynku skłaniają nas do przeprowadzek.

Zauważamy więc, że odpowiednia polityka socjalna znacznie skłania nas do pracowania na terenie Anglii. Angielska polityka socjalna zapewnia do wszystkich narodowości idealne warunki pracy oraz ochronę pracowników.